Raporty ESPI

2020-09-11 33/2020
Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący

2020-09-03 32/2020
Korekta raportu ESPI nr 31/2020 - Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.

2020-09-03 31/2020
Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.

2020-08-27 30/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał

2020-08-26 29/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 r.

2020-08-21 28/2020
Nabycie udziałów w spółkach Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.

2020-08-21 27/20
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2020-08-18 26/2020
Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych

2020-07-23 25/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał

2020-07-23 24/2020
Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju Emitenta

2020-07-21 23/2020
Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki w związku z planami zmiany profilu działalności Emitenta

2020-07-13 22/2020
Zbycie aktywów w ramach realizacji postanowień umów przedwstępnych cesji wierzytelności odszkodowawczych

2020-07-03 21/2020
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2020-06-18 20/2020
Zawarcie umów w zakresie zbycia wierzytelności odszkodowawczych

2020-06-10 19/2020
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

 

2020-06-05 18/2020
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2020-05-27 17/2020
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2020-05-25 16/2020
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2020-05-19 15/2020
Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem

2020-05-15 14/2020
Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta

2020-05-15 13/2020
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2020-03-25 12/2020
Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący

2020-03-16 11/2020
Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący

2020-03-09 10/2020
Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem

2020-02-21 9/2020
Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem

2020-02-18  8/2020
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2020-02-05 7/2020
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2020-02-04 6/2020
Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe

2020-01-31 5/2020
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2020-01-30 4/2020
Nabycie wierzytelności odszkodowawczej w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2020-01-27 3/2020
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2020-01-24 2/2020
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2020-01-17 1/2020
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. - Korekta numeracji raportu ESPI nr 48/2019

2020-01-16 48/2019
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2019-12-31 47/2019
Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie przedłużenia terminu płatności za wierzytelności pożyczkowe

2019-12-30 46/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-12-27 45/2019
Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem

2019-12-20 44/2019
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2019-12-12 43/2019
Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem

2019-11-06 42/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-10-18 41/2019
Zmiana adresu siedziby Emitenta

2019-10-17 40/2019
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia
S.A.

2019-10-08 39/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-10-08 38/2019
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2019-09-17 36/2019
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2019-09-06 35/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-09-05 34/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-09-03 33/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-09-02 32/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-08-30 31/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-08-28 30/2019
Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem

2019-08-26 29/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-08-20 28/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-08-14 27/2019
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

 

2019-08-05 26/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-07-30 25/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-07-26 24/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-07-19 23/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-07-16 22/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

 

2019-06-28 21/2019
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej

2019-06-21 20/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-06-18 19/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 18 czerwca 2019 r.

2019-06-06 18/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-05-27 17/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-05-24 16/2019
Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z Auxilia S.A.

2019-05-22 15/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-21 14/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-04-25 13/2019
Zawarcie umowy przedwstępnej cesji wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2019-04-24 12/2019
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych

2019-04-16 11/2019
Zawarcie porozumienia w sprawie przedłużenia terminu płatności za wierzytelności pożyczkowe

2019-04-12 10/2019
Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z Auxilia S.A.

2019-03-29 9/2019
Zawarcie umowy przedwstępnej cesji wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2019-03-28 8/2019
Zawarcie umów pożyczek z podmiotem dominującym nad Emitentem

2019-03-27 7/2019
Zawarcie umowy udzielenia pożyczki istotnej wartości

2019-02-27 6/2019
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2019-02-21 5/2019
Zawarcie aneksu do umowy cesji wierzytelności pożyczkowej

2019-02-14 4/2019
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości gruntowej

2019-01-29 3/2019
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2019-01-17 2/2019
Zawarcie umów cesji wierzytelności pożyczkowych

2019-01-08 1/2019
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

2018-12-31 17/2018
Zawarcie umów nabycia pakietów wierzytelności

2018-12-20 16/2018
Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem dominującym nad Emitentem

2018-12-12 15/2018
Informacja w sprawie umowy nabycia nieruchomości gruntowej

2018-12-07 14/2018
Szczegółowe warunki umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2018-12-07 13/2018
Nabycie pakietu wierzytelności oraz zawarcie umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie

2018-11-14 12/2018
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości gruntowej

2018-09-28 11/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 24.09.2018 r.

2018-08-28 10/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał

2018-08-08 9/2018
Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju oraz planów zmiany profilu działalności Emitenta

2018-08-02 8/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.07.2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie

2018-07-11 7/2018
Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (łącznie bezpośrednio i pośrednio) progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2018-07-11 6/2018
Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (pośrednio) progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2018-07-11 5/2018
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - osiągnięcie 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2018-07-11 4/2018
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – wejście (bezpośrednio) powyżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2018-07-11 3/2018
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SpółkiZawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

2018-07-06 2/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

2018-06-01 1/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał

2017-08-09 7/2017
Informacja o szacunkowych wynikach finansowych

2017-07-04 6/2017
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

2017-06-02 5/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał

2017-04-20 4/2017
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejściu poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2017-04-18 3/2017
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2017-04-04 2/2017
Sprzedaż spółki zależnej 71Media.pl S.A.

2017-02-14 1/2017
Zawarcie umowy objęcia akcji przez Emitenta w spółce zależnej 71Media.pl S.A.

2016-10-12 1/2016
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI