Raporty EBI

2020-08-27  16/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał

2020-08-21 15/2020
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2020-08-20 14/2020
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2020-08-19 13/2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r.

2020-08-13 12/2020
Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r.

2020-08-03 11/2020
Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2020-07-23 10/2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał

2020-07-17 9/2020
Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 r.

2020-07-17 8/2020
Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2019 r.

2020-06-25 7/2020
Raport roczny za 2019 rok obrotowy

2020-05-28 6/2020
Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2020-05-15 5/2020
Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r.

2020-05-04 4/2020
Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2020-02-25 3/2020
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2020-02-06 2/2020
Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r.

2020-01-31 1/2020
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2019-11-07 10/2019

Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r.

2019-08-08 9/2019
Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.

 

2019-06-18 8/2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r.

2019-05-22 7/2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-21 6/2019
Raport roczny za 2018 rok obrotowy

2019-05-09 5/2019
Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r.

2019-03-04 4/2019
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

2019-02-11 3/2019
Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r.

2019-01-31 2/2019
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

2019-01-24 1/2019
Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2018-11-16 18/2018
Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2018-11-08 17/2018
Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r.

2018-09-25 16/2018
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2018-09-24 15/2018
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2018 r.

2018-08-28 14/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał

2018-08-13 13/2018
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r.

2018-08-02 12/2018
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2018-07-27 11/2018
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

2018-07-27 10/2018
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 lipca 2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie

2018-06-29 9/2018
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

2018-06-29 8/2018
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r.

2018-06-01 7/2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał

2018-05-23 6/2018
Raport roczny za 2017 rok obrotowy

2018-05-17 5/2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r.

2018-05-17 4/2018
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

2018-05-09 3/2018
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r.

2018-02-08 2/2018
Jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2017 r.

2018-01-30 1/2018
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

2017-11-09 15/2017
Jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2017 r.

2017-08-09 14/2017
Jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2017 r.

2017-07-27 13/2017
Informacja o odstąpieniu od przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2017-06-30 12/2017
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach

2017-06-30 11/2017
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r.

2017-06-02 10/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał

2017-05-24 9/2017
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy

2017-05-24 8/2017
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy

2017-05-22 7/2017
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

2017-05-09 6/2017
Raport kwartalny za I kw. 2017 r.

2017-03-30 5/2017
Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2017-02-09 4/2017
Raport kwartalny za IV kw. 2016 r.

2017-02-08 3/2017
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2017-02-08 2/2017
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2017-01-25 1/2017
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2016-11-14 6/2016
Raport kwartalny za III kw. 2016 r.

2016-11-04 5/2016
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B w ASO na rynku NewConnect

2016-11-03 4/2016
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

2016-11-03 3/2016
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

2016-10-11 2/2016
Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect

2016-10-11 1/2016
Uzyskanie dostępu do systemu EBI