Kalendarium

Zarząd Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 11 lutego 2019 r.

  • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 9 maja 2019 r.

  • Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 8 sierpnia 2019 r.

  • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 7 listopada 2019 r.

  • Jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 21 maja 2019 r.

PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ul. Roosevelta 22, Poznań 60-829 Polska NIP: 8971795331 REGON: 02231307000000, mail: biuro@phiwierzytelnosci.pl, tel: 61 221 13 22